2018-1-PL01-KA229-051096_2

European Start up

Danas mladi sa završenim školama sve češće nailaze na problem kada trebaju pronaći dobar i atraktivan posao. Iznimno je važno da nastavnici, koji rade s mladima, razvijaju njihov smisao za inicijativu i poduzetništvo jer će tako mladi biti spremniji za život te će im potražnja posla biti ugodnija i lakša. Naše su škole zajednički prepoznale cilj razvijanja poduzetničkih sposobnosti te je razvijanje tih korisnih i iznimno kvalitetnih sposobnosti postao naš prioritet i u ovom projektu. Projekt European Start Up za misiju ima širenje znanja o tržištu rada kako bi se učenicima povećale šanse da u budućnosti imaju bolji posao kroz razvijanje kooperacijskih i interakcijskih vještina. Također, u projektu ćemo ojačati nastavničke sposobnosti rada u grupi, rada s učenicima iz ranjivih skupina, kao i s učenicima iz različitih socijalnih sredina.

Blog

Na samom kraju Erasmus + projekt „European StartUp“ pogođen je pandemijom virusa […]
IV. gimnazija „Marko Marulić“ iz Splita bila je domaćin treće mobilnosti u […]
Dragi čitatelji, moje ime je Lucija. Učenica sam IV. gimnazije „Marko Marulić” […]