2019-1-TR01-KA229-073902_1

Google tools and mobile applications

Kvalitetno korištenje otvorenih pedagogija i tehnologije u obrazovanju jest ono na čemu se temelji naš projekt Google Tools and Mobile Apps. U ovom projektu bavit ćemo se otvorenim obrazovanjem i inovativnim korištenjem digitalnih pomagala u nastavi. Zajedničkim radom primjenjivat ćemo učenje temeljeno na tehnologiji te uvesti mobilne uređaje u proces učenja. Projektnim aktivnostima poboljšat ćemo i sliku nastavničke profesije. Ovim projektom donijet ćemo inovaciju u procese učenja koji se inače koriste u našim školama.